Informacje

KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. dr hab. Grażyna B. Tomaszewska (przewodnicząca)
grażyna.tomaszewska@ug.edu.pl

dr Maria Szoska (sekretarz)
maria.szoska@ug.edu.pl

dr hab. Dariusz Szczukowski, prof. UG
dr hab. Monika Pomirska
dr hab. Zofia Pomirska
dr Beata Kapela-Bagińska
we współpracy z dr Anną Adamiec i dr Bogumiłą Brogowską

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłatę za udział w V Kongresie Dydaktyki Polonistycznej można wnieść w dwóch terminach:

1. do końca marca 2022: 500 złotych
2. do końca kwietnia 2022: 600 złotych

Powyższa opłata dotyczy prelegentów/prelegentek i uczestniczek/uczestników Kongresu. Studenci i studentki 1. i 2. stopnia, chcący wystąpić w roli prelegenta/prelegentki winni wnieść opłatę w wysokości 300 złotych.

TERMIN przesyłania tematów i abstraktów referatów: do 30 kwietnia 2022.
UWAGA:
Uczestnicy konferencji dokonują opłaty na konto Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk):
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
Bank Pekao S.A. IV Oddział w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 43
[przy wpłatach zagranicznych proszę podać następujące dane: Swift: PKOPPLPW IBAN:
PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415]

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz dopisek V KONGRES DYDAKTYKI

Opłata zapewnia: materiały konferencyjne, uczestnictwo w obradach, posiłki oraz wstęp na wydarzenie towarzyszące. Jeden Uczestnik może przesłać jeden referat. W przypadku zespołu autorów, przynajmniej jeden z nich musi wziąć udział w Konferencji. Zgodnie z tradycją kongresową Organizatorzy zapewniają publikację recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

LOKALIZACJA OBRAD

19.10.2022
EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI (Solidarności 1, 80-863 Gdańsk)

20.10-21.10. 2022
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UG (Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk)
NEOFILOLOGIA (Wita Stwosza 51, 80-312 Gdańsk)

22.10.2022
CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI (Aleja Generała Józefa Hallera 14, 80-401 Gdańsk)