Informacje

Organizatorzy V Kongresu Dydaktyki Polonistycznej proszą o nadsyłanie tekstów (nieprzekraczających objętością 25 tys. znaków) do dnia 31 stycznia 2023 roku na adres: maria.szoska@ug.edu.pl. Jednocześnie podkreślają konieczność sformatowania nadsyłanych tekstów zgodnie z wymogami zawartymi w załączonej instrukcji.

INSTRUKCJA