Rada Naukowa Kongresu

dr hab. Krzysztof Biedrzycki, prof. UJ

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński 

prof. dr hab. Zofia Budrewicz

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

prof. dr hab. Tomasz Chachulski

IBL PAN, Przewodniczący Centralnej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

prof. dr hab. Stefan Chwin

Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz

Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Ewa Jaskółowa

Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

w Bydgoszczy

prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

w Lublinie

prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu

prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski

Uniwersytet Gdański

dr hab. Dorota Michułka, prof. UWr

Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Mirosława Modrzewska, prof. UG

Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Jolanta Nocoń

Uniwersytet Opolski

dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG

Uniwersytet Gdański 

prof. dr hab. Stanisław Rosiek

Uniwersytet Gdański 

dr hab. Feliks Tomaszewski, prof. UG

Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Maciej Wróblewski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

w Toruniu 

prof. dr hab. Sławomir Żurek

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Jana Pawła II