Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Zapraszamy do udziału w V Kongresie Dydaktyki Polonistycznej, będącym kontynuacją czterech poprzednich, zorganizowanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2019), na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2017), Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2015) oraz Uniwersytecie Jagiellońskim (2013). Tym razem zapraszamy na północ, do Gdańska. Organizatorem V Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, który odbędzie się w dniach od 19 do 22 października 2022 roku, jest Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. W tej edycji przewodnim hasłem Kongresu uczyniliśmy temat:

KULTURA SOLIDARNOŚCI           w przestrzeni edukacyjnej

Uważamy, że to właśnie bogata historia Trójmiasta zobowiązuje nas do podjęcia zagadnienia kultury solidarności.

W ten sposób chcielibyśmy się odwołać do gdańskiej tradycji wolnościowej, ale zarazem zaproponować namysł nad szerszą perspektywą idei solidarności. Takiej, która dawałaby nadzieję na niwelowanie pogłębiających się aktualnie podziałów, w tym wartościujących hierarchizacji, z wpisaną w nie zgodą na poczucie wyższości, wykluczenia, a nawet – jawną lub ukrytą – pogardę.

Swój udział w Kongresie zapowiedzieli przedstawiciele większości polskich uczelni, artyści, literaci, a zwłaszcza studenci i nauczyciele. Dla naszych uczestników zaplanowaliśmy panele, sesje referatowe, warsztaty oraz wydarzenia towarzyszące.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska

19-22-10-2022

PATRONAT

Honorowy Patronat nad V Kongresem Dydaktyki Polonistycznej objęli:

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Jego Magnificencja Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego,
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Prezydent Miasta Gdańsk G patronat znak_

Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz

Prezydent Miasta Gdynia Wojciech Szczurek

Prezydent Miasta Gdynia Wojciech Szczurek

Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski

Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza założone we Lwowie w 1986

Towarzystwo Literackie
im. Adama Mickiewicza

WSPÓŁORGANIZATORZY

europejskie centrum solidarności logo
Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Polskie Towarzystwo Studiów nad Europejskim Romantyzmem

Polskie Towarzystwo Studiów
nad Europejskim Romantyzmem

Logo Polska Akademia Nauk
logo filologia ug
Wielki Herb Gdanska

Wydział Rozwoju Społecznego UM Gdańsk

Instytut Kultury Miejskiej - IKM
Logo ministerstwo edukacji i nauki
Konferencja dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka”.